NJODZI KU VANA.

Fracia Mapfumo G.M.C.Z

Ndiri mu Southlea Park 16km kubva muguta re Harare tiri muna Simon Mazorodze kuruboshwe kwako.

Kuswera kwevana mudzimba nekuda kwe Covid 19 kwave kukonzeresa kuti vaite zvese zvese.

Vave kuswera vachingotenderera nekuita zvinhu zvine njodzi vamwe vave kuswera vachitambisa moto zvinenjodzi yekutsva kana kupisana,vamwe vachitamba nemagaba kana mabhotoro akachekwa zvinenjodzi yekukuvadzana,vamwe ndevanenge vachingomhanyisana zvinenjodzi yekukuvara kana kutyoka, vamwe ndevari kunoraura kwa Hunyani  zvinenjodzi yekuwira mumvura,vamwe havachatotsiurika.

Saka sevagari venharaunda uye sevabereki vari kuswera nevana ngatibatsiranei pakuchengetedza nekutsiura vana tichiona kuti vana havasi kuita zvinenjodzi zvakaita sekutamba nemoto,kutambisa magaba akachekwa,kuenda kumadhamu kana kune mvura zhinji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *